top of page

Team-/Lagutveckling

Bakgrund

Ett arbetslag bör ha ett öppet, gott och utvecklande klimat som medger att medlemmarna

trivs, känner sig behövda, vågar ta ansvar och tillåts utvecklas som individer. I ett sådant
klimatvågar man uttrycka känslor, åsikter och kan vara delaktig i att utveckla arbetsplatsen.
Medlemmar i ett sådant arbetslag har dessutom lätt att anpassa sig till nya arbetsuppgifter
och nya organisationsstrukturer. Eftersom vi är olika och har olika behov så finns det enligt
oss inga ”konceptlösningar” vad det gäller team/lagutvecklingar. Det är också av den
anledningen vi ”skräddarsyr” alla våra insatser av denna karaktär efter kundens behov och
önskemål.

Målsättningar kan vara att medlemmarna skall:

Öka sitt självförtroende
Öka sin självinsikt
Känna trygghet och tillhörighet i gruppen
Kunna ge och ta emot feedback
Ha förståelse för sin roll i organisationen
Få medvetenshet om varandra behov och kompetenser
Förstå gruppens utveckling och potential
Inse vikten av att lyssna och delge för att kunna använda gruppens samlade resurser
Lära känna varandra djupare och på ett mer personligt plan
Ta fram utvecklingsplan för hur arbetslaget skall arbeta och utvecklas i framtiden för att vara
mer effektiva

Metodik

Upplevelsebaserat lärande där teamet/laget ställs inför ett antal frågeställningar/uppgifter
som är kopplade till den egna verksamheten. Teamet/laget får på detta sätt reflektera över
sig själva som individer i arbetslaget, egen samt andras bidrag till att skapa ett effektivt
team/lag samt även reflektera över hur övriga medlemmar ser på sin insats. Korta teoripass
ingår

Målgrupp

Team/lagutveckling inriktar sig till alla som på något sätt ingår i ett team, lag eller grupp som
har en uppgift att lösa

Genomförande

Erfarna handledare
6-15 deltagare/genomförande

bottom of page