top of page
LOS.png

Ledarskap och Självkännedom

”För att kunna leda andra, måste man kunna leda sig själv. För att kunna leda sig själv behöver man insikt om sig själv och hur man fungerar.” Det är utifrån denna devis som LoS tar sin utgångspunkt.
Det handlar alltså om att arbeta med sin självkännedom. Under kursen, LoS, ges du möjlighet att genom en strukturerad reflektion nå en fördjupad självkännedom om vem du är som person och ledare samt hur du interagerar med din omgivning.


Du kommer att reflektera kring följande:
- Föreställningar/Självuppfattning
- Värdegrund/Engagemang
- Empati
- Kommunikationsförmåga


Att arbeta med sin självkännedom är en livslång process och det är nu din resa börjar. Hos oss får du uppleva hur LoS pedagogiska idé från början var tänkt att genomföras, ostört och i utomhusmiljö. Det första dygnet är ett ensamdygn fritt från vardagsstress, där du reflekterar över ett antal frågeställningar. Du har således inte tillgång till mobil (kommer att finnas i ett slutet kuvert för din säkerhet) eller någon form av litteratur. Det andra dygnet genomförs i triader eller kvartetter där ni tillsammans utforskar frågeställningarna ytterligare.  Under dag tre ges en teoretisk förankring kopplat till de reflektioner som gjorts under de två första dygnen. LoSen avslutas med en personlig utvecklingsplan som följs upp ca två månader senare. LoS är inte fysiskt ansträngande och är ingen överlevnadsutbildning.

Målsättning LOS

Övergripande mål:

Att uppnå en fördjupad självkännedom, för att i sin kommande
eller nuvarande ledarroll bättre förstå sig själv och andra.

Delmål:

Att uppnå en fördjupad självkännedom inom följande områden:
1. Egna starka och svaga sidor som person och ledare.
2. Vilka värden som ligger bakom ens handlingar.
3. Varför man valt nuvarande yrke.
4. Hur man förstår och kommunicerar med andra.

Personliga mål:

Att utifrån en fördjupad självkännedom, komma fram till några

utvecklingspunkter för det egna ledarskapet.

Genomförande


Tid: Samling och fika från 08.30 dag 1, kursen startar 09.00. Kursen avslutas dag 3 senast 15.00.


Uppföljning av personlig utvecklingsplan och nyvunna reflektioner genomförs efter ca två månader.

Plats: LoSen genomförs i Ambökeskogar ca 25 km från Halmstad.

 

Utrustning och mat
Vi startar första dagen med utbildning på den utrustning vi kommer att tillhandahålla till samtliga deltagare. Detta syftar till att ni ska få en behaglig och njutbar tillvaro i fält så att ert fokus kan läggas på reflektion. Ni kommer även att tilldelas all den mat ni kommer behöva över tiden. Du som har allergier eller önskar speicialkost måste anmäla detta till kursledningen.


Vi som handleder
Vi är fyra officerare med många års erfarenhet inom Försvarsmakten där vi i huvudsak har jobbat med ledarskapsutbildning samt chefsutveckling på olika nivåer. Vi har gedigen erfarenhet att planera och genomföra ledarskapsutbildningar i fält där säkerheten är av största vikt. Vi är handledare på  Försvarshögskolans ledarskapskoncept ( LoS, UGL, UL, IL). Vi har även stor erfarenhet av individ och chefsutveckling inom både den offentliga samt privata sektorn.


Pris
Kurspris: 19 900 skr ex moms
Mat samt hyra utrustning: 4 900 skr ex moms


Anmälan
Skriv i ämnesraden: Anmälan LOS samt datum och skicka till magnus@susscrofa.se
Välkommen till en kurs som förändrat mångas liv.

bottom of page